Pôžičky a GDPR

Od dnes platí nová Európska smernica GDPR (General Data Protection Regulation), ktorá chráni osobné údaje spotrebiteľov celej Európskej Únie. GDPR sa dotkne všetkých firiem a inštitúcií, ktoré pracujú s osobnými údajmi občanov EU. Každá spoločnosť musí spĺňať prísne opatrenia pre bezpečnosť dát.

Pôžička GDPR


Pôžička online a GDPR

Aj produkt pôžičky online je priamo naviazaný na spracovanie osobných údajov klienta, preto každá pôžičková spoločnosť či už banková alebo nebanková musí tieto osobné údaje chrániť a nakladať s nimi tak ako im to nová legislatíva nariaďuje. Finančný portál Ammado.sk spĺňa všetky náležitosti GDPR a preto sa naši návštevníci portálu nemusia o svoje osobné údaje obávať. Na prenos informácií používame najmodernejšie šifrovanie na bezpečnom protokole HTTPS a Vaše údaje odchádzajú na server, ktorý spravuje licencovaná spoločnosť, ktorá má udelenú platnú licenciu priamo od Národnej Banky Slovenska.


Nakladanie s osobnými údajmi

Ako sa nakladá s osobnými údajmi pri podaní žiadosti o pôžičku prostredníctvom online formuláru?
Každý návštevník finančného portálu Ammado.sk pri zadávaní svojej požiadavky na online pôžičku musí pred odoslaním označiť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlasiť s prijímaním marketingových ponúk. Práve tento súhlas dáva právomoc licencovanej spoločnosti nakladať s osobnými údajmi a to až do okamihu odvolania tohto súhlasu.


Súhlas so spracovaním osobných údajov sa dá zrušiť

Áno, každý klient má právo vziať späť svoj súhlas, ktorý udelil spoločnosti pre spracovanie osobných údajov. Súhlas môže klient stiahnuť buďto prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo klasicky písomnou žiadosťou adresovanou na sídlo spoločnosti, ktorá osobné údaje spracováva.


Pôžičky cez internet sú bezpečné

Aj pred zavedením novej legislatívy GDPR bolo spracovanie osobných údajov v praxi bezpečné. Na Slovensku sa nezaznamenal žiadny únik osobných údajov z finančného prostredia. Všetky finančné spoločnosti ako aj finančné portáli dbajú na bezpečnosť citlivých údajov.


GDPR pôžičku nemení

Nová legislatíva platná od dnešného dňa žiadnym spôsobom nemení podmienky získania pôžičky. Pre zákazníka našej stránky nevznikajú žiadne nové povinnosti a pôžičku získa jednoducho online tak ako do teraz.