Porovnanie pôžičiek a cien úrokov za rok 2019

Aktuálny prehľad dostupných pôžičiek a porovnanie cien pre rok 2019 vám prináša finančný portál Ammado. Pôžičkové spoločnosti sú rozdelené do kategórii: nebankové pôžičky, bankové pôžičky a tzv. pôžičky pred výplatou.

Porovnanie pôžičiek a cien úrokov za rok 2019

Porovnanie úrokov pre nabankové pôžičky za rok 2019

Výška úrokov pre nebankové pôžičky sa pohybuje v závislosti na výške RPNM. Tento parameter v sebe zahŕňa okrem výšky úroku aj  všetky poplatky spojené s pôžičkou. Výška RPNM  je  uvedená v každej zmluve o úvere  resp. v každom  návrhu takejto zmluvy. Politika každej nebankovej spoločnosti býva často nastavená tak, že podmienky úrokových sadzieb bývajú často individuálne nastaviteľné. To znamená, že napríklad úroková sadzba pre klienta, ktorý už v danej spoločnosti pôžičku čerpal môže byť nižšia oproti novému klientovi. Niektoré nebankové spoločnosti používajú pri výpočte úroku aj tzv. bodový systém rizikovosti klienta. Ak klient pre spoločnosť vykazuje vyššie riziko nesplácania záväzku, spadá do kategórie vyšších úrokov. Akékoľvek porovnanie nebankových pôžičiek môže v sebe niesť nepresnosti spojené s touto individuálnou politikov nebankových spoločností. Aktuálny prehľad výšky úrokov pre nebankové spoločnosti nájdete na našom finančnom webe a to v individuálnej ponuke samotných spoločností.

Porovnanie úrokov pre bankové pôžičky za rok 2019

Rovnako ako v prípade nebankových spoločností, aj bankové domy majú svoju vnútornú politiku a individuálny prístup. Najjednoduchším porovnaním bankových pôžičiek je porovnanie ich sadzieb, ktoré sú prezentované verejne. Tu vás však musíme upozorniť na fakt, že prezentovaný úrok je vždy ten, ktorý sa začína tzv. "OD" takto uvedenej hranici. V preklade to pre klienta znamená to, že ak vidí v reklame napríklad ponuku na úrok od 4% p.a., tak takáto úroková sadzba je jednou z možností, ktoré klient môže získať. V praxi sú však takéto "štartovacie" úroky pre klienta veľmi ťažko dosiahnuteľné. Aktuálny prehľad výšky úrokov pre nebankové spoločnosti nájdete na našom finančnom webe a to v individuálnej ponuke samotných spoločností.

Porovnanie úrokov pre pôžičky  do výplaty za rok 2019

Ponuka tzv. pôžičiek pred výplatou je prakticky neporovnateľná. Spoločnosti, ktoré poskytujú takýto typ pôžičiek neprenášajú cenu za pôžičku do úrokovej sadzby ale predovšetkým do poplatku. Jediný relevantný údaj je preto pre klienta výška RPNM. Politika spoločností je zameraná prakticky vždy na individuálny prístup a často krát je takáto pôžička poskytnutá po prvý krát klientovi úplne zadarmo. Prakticky akékoľvek porovnanie takýchto typov pôžičiek je nepresné. Klient by sa mal pri porovnávaní sústrediť na výšku RPNM a rovnako na výšku poplatku za odloženie splátky. Aktuálny prehľad výšky úrokov pre nebankové spoločnosti poskytujúce tzv. pôžičky pred výplatou nájdete na našom finančnom webe a to v individuálnej ponuke samotných spoločností.

Finančný magazín

Príde pôžička Zonky na Slovensko už na jeseň tohto roku?

Podarilo sa nám dostať k informácii, že P2P platforma Zonky sa chystá na jeseň v roku 2019 expandovať na ďalšie Európske trhy. Podľa vyhlásení z minulosti bolo v hre aj Slovensko. Budú si môcť slovenskí spotrebitelia požičiavať za bankový úrok prostredníctvom zdieľanej ekonomiky? Len nedávno sme...
Celý článok

Pôžička bez úroku 33 miliónov pre Banskobystrický kraj

Vláda SR odklepla bezúročnú pôžičku pre Banskobystrický samosprávny kraj na opravu ciest druhej a tretej triedy. Kraj môže pôžičku čerpať v období rokov 2019 až 2021. Vyhol sa tak komerčnému zadlženiu, keďže si župa plánovala zobrať pôžičky z banky. 33 miliónov EUR pribudne do pokladnice...
Celý článok