Koľko zaplatíte za výmenu OP pri zmene trvalého pobytu

Ak ste sa rozhodli zmeniť trvalý pobyt, je vašou povinnosťou nahlásiť túto zmenu aj príslušným úradom. Okrem úradov odporúčame nahlásiť zmenu aj všetkým veriteľom v prípade ak čerpáte pôžičky, či hypotéku, ako aj iným zmluvným partnerom. Zmena adresy a následné nedoručenie písomností vám môže spôsobiť zbytočné problémy.

Zmena trvalého pobytu

Koľko vás bude stáť zmena OP?

Poplatok, ktorý zaplatíte za zmenu OP (občianskeho preukazu) z dôvodu zmeny trvalého pobytu je v súčasnosti 4,50 EUR. Tento poplatok je potrebné uhradiť pri žiadosti o vydanie nového OP. V prípade ak nový OP potrebujete rýchlo, môžete požiadať o expresné vydanie do 48 hodín. V tomto prípade si ale pripravte 24,50 EUR.

Existuje možnosť upustenia od poplatku?

Pri vydávaní nového OP resp. pri jeho výmene neexistuje žiadna výnimka pre odpustenie poplatku. Výnimky, na ktoré sa vťahuje odpustenie od poplatku sú jedine v prípade straty alebo krádeže OP, no aj to má svoje podmienky za akých okolností môže k odpusteniu prísť.

Kde si vymeníte svoj OP?

Občiansky preukaz si môžete jednoducho vymeniť v mieste svojho nového trvalého bydliska. Pozor, žiadosť o vydanie nového OP z dôvodu zmeny trvalého bydliska je nutné podať osobne. (O výnimku môžu požiadať len zdravotne postihnutý ľudia).

Akú máte lehotu?

Na vyzdvihnutie nového dokladu máte zákonom stanovených 90 dní. Do tejto doby je vašou povinnosťou si OP prevziať a to na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré ste uviedli pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. Rovnako môžete využiť aj doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky a to za prijateľný poplatok 3 EUR vo forme kolku.

TIP: Prečítajte si zaujimavý článok o tom, koľko dať vreckové deťom.