Koľko dať vreckové deťom

Každé dieťa by malo dostávať vreckové podľa možností rodičov a celkovej sociálnej situácie rodiny. Niektorí odborníci však toto tvrdenie nepodporujú a trvajú na stanovenom strope. Dnes vám predstavíme obidve hypotézy a k ním pozitíva a negatíva.

Vreckové pre dieťa

Vreckové pre deti podľa finančných možností

V rodinách, v ktorých je finančná situácia zlá, je podľa zástancov tejto metódy rozumné vreckové na prvom stupni ZŠ vôbec nedávať. Keď sa dieťa dostane už na stupeň druhý, má byť vreckové najviac 3 až 5 EUR na dieťa za týždeň. Na strednej škole potom 7 až 10 EUR na týždeň s tým, že študent už by mal počas letných prázdnin využiť svoj voľný čas na nejakú brigádu aby mohol vypomôcť svojej rodine alebo si zaobstarať veci pre svoju vlastnú potrebu.

Vreckové pre deti s pevným stropom

Druhá strana odborníkov presadzuje model stropového vreckového. Podľa ich názoru dieťa potrebuje peniaze a má právo na vreckové dokonca aj v prípade ak rodina nemá dostatok finančných prostriedkov. Vreckové má byť čerpané s rodinných prídavkov a má dieťa naučiť hospodáriť už od ranného veku.

  • Dieťa od 6 do 8 rokov: 2 až 3 EUR na týždeň
  • Dieťa od 9 do 12 rokov: 4 až 5 EUR na týždeň
  • Dieťa od 13 do 16 rokov 6 až 8 EUR na týždeň
  • Dieťa od 16 do 18 rokov 10 až 15 EUR na týždeň

Čo vreckové nieje

Do vreckového by nemali rodičia započítavať akékoľvek náklady na dopravu dieťaťa, či už kvôli škole alebo zábave a náklady spojené s koníčkami alebo športovou aktivitou dieťaťa. Rovnako do vreckového by sa nemali počítať náklady na stravovanie a oblečenie.

Ako učiť deti hospodáriť

Ak rodičia vidia šetrné zaobchádzanie s vlastnými peniazmi u dieťaťa, nemusia robiť nič. Ak sú však svedkami rozhadzovania a utrácania peňazí na zbytočnosti, mali by aktívne zasiahnuť a snažiť sa dieťa nasmerovať správnym smerom. Dobrým pomocníkom môže byť aj detská úspora vo forme bonusu. Ak napríklad dáte dieťaťu 5 EUR a poviete mu, že ak si 2 eurá ušetrí, tak dostane odmenu vo forme 1 eura navyše. Táto metóda má veľmi dobré výsledky.