Drobný investor: Obeť medveďa i býka

Prečo je svetový akciový parket dennodenne pokrytý páchnucimi zdochlinami drobných investorov? Prečo nemá zmysel skúmať, či je trh v medveďom alebo v býčom trende? Čo nám môže o akciu prezradiť histórie? Ako nám môžu pri výbere akcie pomôcť médiá? Pred čím sa mať v predvečer investície na pozore? Drobný investor býva v eliminácii svojich úspor skrze trh efektívnejšie ako pražská spaľovňa v Malešiciach v ČR, pokiaľ ide o komunálny odpad. Drobný investor ignoruje svoje historické chyby. Priemerný drobný investor strávi denne dve hodiny a tridsať dve minúty na diskusných fórach, než podľahne totálny dezorientáciu a urobí krok, ktorý by inak neurobil. Drobný investor s obľubou žiada o radu svojho úhlavného nepriateľa: Makléra. Drobný investor pije vodu a sníva o víne. Drobný investor opisuje od suseda. Pre drobného investora neexistujú rastové a klesajúci trendy. Aktivity drobných investorov sú inverzným indikátorom nadchádzajúce fázy trhu. Že nie? Že preháňame? Že je to nezmysel? V tom prípade gratulujeme, v prípade opačnom sa poďme pozrieť na niektoré základné, hoci časté a trvalé chyby investorských začiatočníkov.

1) História: Nie je príťažlivejšie vlastností akcie pre (drobného) investora, než jej žiarivá histórie. Nie je účinnejším argumentom makléra, než rastúci krivka kurzu akcie. Nie je väčším magnetom pre trhového zelenáče než vysoká cena. Hoci zmluva aj toho nejpodvodnějšího českého brokera obsahuje dodatok o tom, že úspech historický nie je zárukou toho budúceho, drobný investor presne tak uvažuje. Drobný investor mlčky predpokladá, že maxima, ktorého akcie v histórii dosiahla, môže dosiahnuť znovu. Drobný investor mlčky predpokladá, že existujúce trend vo vývoji ceny akcie zotrvá až do skonania sveta. Drobný investor mlčky predpokladá, že cenové správanie akcie v histórii malo svoje identifikovateľné zákonitosti. Teória tvrdí, že akciové trhy predbiehajú vývoj reálnej ekonomiky o približne pol roka. To znamená, že nielen história, ale dokonca aj prítomnosť je irelevantné: V cene akcie bola už dávno zohľadnená. Hra na parkete tak zostáva a zostane tým, čím sa živil Nostradamus. Jedno však prezieravým hráčom napovedať môže: Správanie tých drobných.

Pravidlo č. 1: Pri analýze rastového potenciálu akcie si v každom prípade zakryte graf jej vývoja. Buď ste historikom alebo investorom.

2) Publicita: Dovoľme si parafrázovať slávny Descartesův výrok: Som mediálne známy, teda som. Pravidlo neplatí zďaleka len pre celebrity, funkčné je bohužiaľ aj vo svete investícií. Nie je bez zaujímavosti, že valuácia niektorých nedávnych IPO šplhali do oblakov práve v prípadoch titulov, pre ktoré je sebepublicita prakticky predmetom podnikania, ako LinkedIn, či Facebook. Od aktívneho užívateľa do aktívneho (drobného) investora zostáva len malý krôčik a brokerské firmy ušetria náklady za sofistikované argumentácie, investori sa hrnú sami, hoci sa len okamih predtým zoznámili s pojmami ako akcie, primárna emisia, či zisk. Investorská mäsa je aj vďaka nedostatku informácií tvárna ako cesto na vianočky a prémie za publicitu na seba nenecháva dlho čakať.

Pravidlo č. 2: Miera pozitívne publicity je priamo úmerná miere iracionálne prémie, za ktorú akciu kupujete.