Čo znamená finančná gramotnosť

Donedávna ešte termín, ktorý sa objavoval len v oblasti odborníkov. V súčasnej dobe sa však používa čoraz častejšie aj medzi laickou verejnosťou: finančná gramotnosť totiž môže za veľa problémov, čo sa týka ekonomickej situácie domácností. Nie každý totiž vie, ako správne hospodáriť s peniazmi, z čoho potom plynú dlhy, ktoré sa veľakrát vymknú kontrole.

Finančná gramotnosť

Finančne gramotný je ten, kto dokáže správne analyzovať svoju ekonomickú situáciu, spravovať svoje peniaze a celkovo s nimi nakladať. Môže sa to zdať ako automatická vec, mnohí však majú aj s takými základnými úkonmi, akým je orientácia vo finančných záležitostiach, ťažkosti. Plánovať budúcnosť a pružne reagovať na vzniknuté životné situácie sa však dá naučiť.

Aké základy máte poznať?

Základným stavebným kameňom finančnej gramotnosti je znalosť reálnej hodnoty peňazí. Každý by mal vedieť, ako peniaze získať - zamestnaním či podnikaním. Dôležitá je znalosť základných termínov z bankovníctva: teda pôžičky a úroku. Z toho vyplýva prehľad o tom, čo je zlý a čo dobrý dlh. Každý by mal vedieť, čo je to inflácia, dane a Miz základné povedomie o investíciách. A hlavne by mal každý hľadieť do budúcnosti. Mať osobný plán je často na nezaplatenie. Okrem všetkých základných výdavkov počítajú aj s mimoriadnymi udalosťami, sporením alebo investíciami.

Pre zárobkovo činné existuje jedna jednoduchá poučka: majte na účte vždy aspoň trojnásobok mesačného platu. V prípade neočakávanej straty zamestnania alebo dlhodobej choroby takú finančnú rezervu oceníte. Bezmyšlienkovite Nerozhadzujem, ale ani Nepchajte peniaze doma do slamníku - oboje je rovnako zbytočné. Ekonomická situácia sa stále mení a je na nej treba reagovať. Aktuálne sa začínajú negatívne prejavovať pôžičky z rokov minulých. Znamená to jediné - dlžníci mali značné medzery vo finančnej gramotnosti. Nikde inde sa nehodí racionálne uvažovanie viac než tu. To však neznamená, že si človek nemôže požičať. Pôžička pre vyriešenie finančných ťažkostí je rovnako racionálnym krokom. Požičiavať si ale peniaze s úmyslom nesplatiť ich je však obrovským prejavom slabej finančnej gramotnosti.

Nebanková pôžička

Finančný magazín

Príde pôžička Zonky na Slovensko už na jeseň tohto roku?

Podarilo sa nám dostať k informácii, že P2P platforma Zonky sa chystá na jeseň v roku 2019 expandovať na ďalšie Európske trhy. Podľa vyhlásení z minulosti bolo v hre aj Slovensko. Budú si môcť slovenskí spotrebitelia požičiavať za bankový úrok prostredníctvom zdieľanej ekonomiky? Len nedávno sme...
Celý článok

Pôžička bez úroku 33 miliónov pre Banskobystrický kraj

Vláda SR odklepla bezúročnú pôžičku pre Banskobystrický samosprávny kraj na opravu ciest druhej a tretej triedy. Kraj môže pôžičku čerpať v období rokov 2019 až 2021. Vyhol sa tak komerčnému zadlženiu, keďže si župa plánovala zobrať pôžičky z banky. 33 miliónov EUR pribudne do pokladnice...
Celý článok