Čo robiť ak vám banka zamietne pôžičku

Čo robiť v situácii keď sa vám vaša banka otočí chrbtom a zamietne vám pôžičku, či úver? Aké máte ako klient ďalšie možnosti k tomu aby banka prehodnotila svoj záver zamietnutia vám prezradíme v dnešnom článku.

Zamietnutá pôžička v banke

Ak ste si vo svojej banke požiadali o pôžičku a vaša žiadosť bola zamietnutá, vaším prvým krokom by malo byť zistenie skutočného dôvodu zamietnutia. Nenechajte sa pritom odradiť odpoveďou, že taká informácia je interná a banka nemá povinnosť informovať vás o dôvode zamietnutia. V prípade, že ak na vašu urgenciu nebude banka reagovať pozitívne a dôvod vám aj napriek vašej snahe neposkytne, ukončite z bankou akúkoľvek spoluprácu. Takéto jednanie nieje totiž správne a medzi bankou a klientom musí byť dôverný vzťah. Ako správca vašich osobných financií musí vždy banka jednať korektne a na rovinu.

Jasne definované dôvody zamietnutia

Medzi dôvody zamietnutia patria: nízky vek žiadateľa, nízka bonita žiadateľa a zlá platobná disciplína žiadateľa o pôžičku. Rovnako  môže byť dôvodom aj neznáma platobná disciplína žiadateľa, no tento dôvod sa môže vyskytnúť len v prípade ak ide o nového klienta banky, ktorý nemá evidovaný žiadny úverový záznam.

Ako sa zachovať ak vám vaša banka zamietne pôžičku z dôvodu:

Nízky vek žiadateľa

Interné pravidlá banky môžu byť nastavené na určitú minimálnu hranicu veku žiadateľa o pôžičku. Veková hranica môže byť napríklad od 18 rokov ale rovnako aj od 21 rokov alebo dokonca od 24 rokov. Ak vám bola pôžička zamietnutá len z dôvodu nízkeho veku, požiadajte banku o udelenie výnimky pri posudzovaní veku a v žiadosti jasne deklarujte, že v prípade ak vám banka výnimku neumožní, ukončíte s ňou ďalšiu spoluprácu. V prípade opakovaného zamietnutia pôžičky navštívte banku, ktorá má vekovú hranicu postavenú nižšie a preneste si účet tam.

Nízka bonita žiadateľa

V prípade ak dôvodom pre zamietnutie pôžičky bude vo vašom prípade nízka bonita žiadateľa (nízky príjem), zistite od banky akú výšku splátky musíte mať, aby vám tento dôvod nevychádzal. Zvážte svoju novú žiadosť na dlhšie obdobie tak aby bola mesačná splátka nižšia oproti tej pôvodnej a to na takej úrovni, akú vám doporučí banka. Rovnako môžete zvážiť aj zníženie požadovanej sumy pôžičky. Týmto krokom príde k zníženiu splátky tak aby sa zmestila do požadovaného rámca. Svoj príjem môžete navýšiť aj pridaním spoludlžníka do žiadosti o pôžičku. Ak sa náhodou dostanete do situácie, že banka nebude chcieť schváliť pôžičku a to za žiadnych okolností, zrušte spoluprácu z bankou a nájdite si nového finančného partnera, ktorý vám pôžičku poskytne.

Zlá platobná disciplína žiadateľa

Ak vám banka vytkne vo vašej žiadosti o pôžičku zlú platobnú disciplínu, žiadajte o konsolidačnú pôžičku, s ktorú si všetky vytýkané pôžičky a úvery splatíte. Racionálnym dôvodom zamietnutia pôžičky nemôže byť tvrdenie, že máte iné pôžičky a to hlavne v prípade ak máte záujem si tieto ostatné pôžičky vyplatiť a splácať tak banke jedinú pôžičku so splatnosťou na dlhšie obdobie prakticky s nižšou splátkou. Aj v tomto prípade platí, že ak sa vám banka otočí chrbtom a neumožní vám konsolidáciu iných finančných záväzkov, zrušte bankový účet a nájdite si iného bankového partnera.

Nebanková pôžička môže byť tiež dobrým riešením

Ak máte zlé skúsenosti s bankami, ktoré vám odmietajú požičať, môžete si vziať pôžičku od nebankovej spoločnosti. V tomto prípade vám však odporúčame využívať bankový účet jedine v takej banke, v ktorej nebudete platiť za vedenie účtu žiadne poplatky. Ak totiž nemôžete využívať komplexné služby banky tak ako ostatní klienti, neexistuje racionálny dôvod preto aby ste platili bankové poplatky. Bezplatných účtov je na našom trhu dostatok a na zváženie prichádza aj detský bankový účet, o ktorom sme písali v článku s názvom: S exekútorom sa dá vybabrať! Matky prišli ako na to.