Cenník služieb OTP banky platný od 05.09.2018 sa po novom roku nemení

Všetci sme už asi tak trochu zvyknutý na typický slovenský úzus zvyšovania poplatkov a úrokových sadzieb vždy k novému roku. Tento rok ale opätovne niektoré banky prekvapili a svoje cenníky upravili skôr.

Zmena cenníku pôžičiek OTP banky

 

OTP banka menila cenník už v septembri 2018

Aktuálny cenník pre obyvateľstvo, ktorý OTP banka aktualizovala už v septembri 2019 nájdete na tomto odkaze. Upráva sa týka všetkých produktov vrátane osobných účtov a pôžičiek. OTP banka však nebola jediná, ktorá svoj cenník aktualizovala skôr. Dňa 01.07.2018 prišlo k aktualizácii cenníka aj v UniCredit Bank a 16.07.2018 upravovala svoj cenník aj Poštová banka. K tejto skupine bánk sa pridala 01.10.2018 VUB banka.

 

Od nového roku zmena v štyroch bankách

Starý úzus dodržali banky: Tatara banka, Oberbank, SLSP a ČSOB, ktoré svoje cenníky aktualizovali k 01.01.2019. Odporúčame preto všetkým klientom bánk aby si aktualizované cenník skontrolovali a informovali sa tak o nových podmienkach.

 

UniCredit Bank chystá zmenu ešte raz

Od 01.02.2019 bude cenník UniCredit Bank opäť aktualizovaný a jeho podobu si môžete zobraziť po kliknutí na tento odkaz


Ammado pôžička nič nemení

Pozitívnou správou pre návštevníkov finančného portálu Ammado je, že sa po novom roku nič nemení. Všetky podmienky zostávajú rovnaké a preto je poplatok za pôžičky stále vo výšky 0 EUR.