Bruno Root - Logika je nelogická a to vďaka poznaniu, ktoré vždy prichádza oneskorene

Tvrdenie o tom, že logika je logická nemusí byť pravdivé. Dôvodom je poznanie, ktoré prichádza oneskorene. Nieje totiž nikdy vysvetlené ale vždy dovysvetlené. Snaha o to zaradiť ho už medzi poznané tak aby jeho existencia dávala logický zmysel môže spôsobiť chybu, ktorá javí prvky nelogickosti.

Nelogická logika

Nový objav vo Vesmíre

Ak by nám teraz vedci priniesli informáciu o tom, že sa im podarilo objaviť akúsi vzdušnú bublinu vo Vesmíre, ktorá sa chová ako taká veľká lupa, verte, či neverte po istom čase by sme dokázali túto bublinu zaznamenať aj matematicky a logicky. Dokázali by sme upraviť všetky svoje doterajšie výpočty tak aby brali na zreteľ vlastnosti bubliny a všetko by nám vychádzalo úplne presne. Bublina by sa stala skutočnou a všetko ostatné by sa muselo podriadiť tomuto faktu. Takéto logické zaradenie by sme boli schopný urobiť s každým novoobjaveným objektom alebo javom. Jednoducho povedané, snažili by sme sa ho dovysvetliť a zarámcovať do už poznaného sveta.

Aký je rozdiel medzi vysvetlením a dovysvetlením?

Keď Apple predstavuje svoj nový iPhone, snaží sa svetu vysvetliť jeho funkcie. Predstavuje jeho vymoženosti a prezentuje jeho výnimočnosť. Je prakticky vylúčené aby sa mýlil v tom, čo sa snaží svetu vysvetliť.

Keď archeológ nájde archeologicky skvost, snaží sa dovysvetliť jeho funkcie. Predstavuje jeho vymoženosti a prezentuje jeho výnimočnosť. Je teoreticky možné, že sa v určitých "detailoch" môže mýliť práve v tom, čo sa snaží svetu dovysvetliť.

Svet ako ho poznáme je dovysvetlený

Keď sa archeológ bude mýliť v detaile o jeho objave, nemôže spôsobiť príliš veľkú škodu. Ak by sme sa však z jeho objavu začali skladať mozaiku zrodu sveta, všetko čo by nasledovalo po malej chybe v detaile by už predstavovalo klam. Každým dňom prichádzame na to, že sme sa v minulosti mýlili v poznaní sveta. Objavenie takýchto "nepatrných chýb" zaznamenávame postupne a tak neznamenajú pre nás veľkú škodu. Stále dokola opravovaný matematický vzorec však musí byť označený ako nelogický a to aj napriek tomu, že javí znaky logiky. Dôležitý poznatok však je, že tento nelogický vzorec predstavuje naše minulé, súčasné ale aj budúce poznanie.

Autor: Bruno Rooth 
Dielo je autorsky chránené. Kopírovanie povolené len s uvedením zdroja: https://www.ammado.sk