Aktuálny zoznam bánk pôsobiacich na Slovensku

Na Slovensku v súčasnej dobe pôsobí 27 bankových inštitúcií s platnou licenciou Národnej Banky Slovenska. 

Prehľadný zoznam bánk je aktualizovaný a doplnení sídlom bankovej inštitúcie.

Identifikačné číslo organizácie Obchodný názov Sídlo Banky Začiatok podnikania
31335004

Československá obchodná banka, a. s.

Žižkova 11 Bratislava
811 02
01.01.2008
35799200 ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. Žižkova 11 Bratislava
811 02
01.12.2000
31318916 OTP Banka
Slovensko, a. s.
Štúrova 5 Bratislava
813 54
27.02.1992
31340890 Poštová banka, a.s. Dvořákovo
nábrežie 4 Bratislava

811 02
01.01.1993
31575951 Prima banka
Slovensko a. s.
Hodžova 11 Žilina
010 11
01.02.1993
31634419 Privatbanka, a. s. Einsteinova 25 Bratislava 01.06.1996
31335004 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Bajkalská 30
P. O. Box 48 Bratislava

829 48
16.11.1992
50595628 COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky Einsteinova ulica 11 Bratislava
851 01
01.12.2016
00151653 Slovenská
sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48 Bratislava
832 37
01.03.1995
00682420 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27
Bratislava

814 99
01.09.1991
00686930 Tatra banka, a. s. Hodžovo námestie 3
Bratislava

811 06
01.10.1990
31320155 Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1
Bratislava

829 90 
01.01.1990
31351026 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. Grösslingova 77
Bratislava

824 68
02.06.1993
36861260 Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava
811 02
01.01.2009
36869376 Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Nám. SNP 21 Bratislava
811 01
 
47231564 Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Hodžovo nám.
1A
Bratislava

811 06
01.01.2011
47251336 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A Bratislava
813 33
01.12.2013
36819638 mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Pribinova 10 Bratislava
811 09
09.11.2007
50875621 Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky Hodžovo námestie 3
P.O.Box 42 Bratislava
850 05 
09.04.2018
36869856 BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Pribinova 4  Bratislava
811 09
01.03.2011
47258713 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky Karadžičova 2
Bratislava

821 08
01.07.2016
36866750 Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko Metodova 7 Bratislava
821 08
01.04.2011
30847737 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava Rajská 15/A Bratislava
811 06
15.12.2003
30844754 ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky Pribinova 10 Bratislava
811 09
01.01.1993
35964693 J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava
811 02
01.03.2006
47248572 KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky Obchodná 2 Bratislava
811 06
05.08.2013
36861146 Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Prievozská 4/A, Bratislava 01.04.2009

ZDROJ: Národná Banka Slovenska

 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ