Akcionári Slovenských elektrární čerpajú 700-miliónovú pôžičku na dostavbu. Aká bola história?

Už v roku 2008 čerpali slovenské elektrárne pôžičku vo výške 800 miliónov EUR. Tento rok im vláda odsúhlasila pôžičku od Enelu vo výške 700 miliónov EUR. Aká bola história výstavby elektrárni v Mochovciach?

Dva prevádzkované bloky AE Mochovce v roku 2008 ukončili zvyšovanie výkonu na 235 MWe na každom turbogenerátore, t.j. celkový výkon 1. a 2. bloku spolu dosiahol 940 MWe. V roku 2009 potom tieto dva bloky prvý raz v histórii prekročili výrobu 7 TWh elektriny v priebehu jedného roka. Ročne tak kryjú približne štvrtinu celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

Zdroj: www.seas.sk