AMMADO PÔŽIČKA

Nebanková pôžička na čokoľvek

Pôžičky od Ammado sú určené takmer každému. Naša spoločnosť neinkasuje od klientov žiadne poplatky a nevyžaduje ručiteľa. Pôžička je určená pre zamestnaných, živnostníkov, dôchodcov a iné zdroje príjmu. Výhodou našej pôžičky je možnosť odkladu splátok. Klient má sám možnosť zvoliť si výšku splátky tak aby vyhovovala jeho schopnosti splácať. Doba splatnosti pôžičky je od 1 až do 7 rokov. Pôžička je bez ručenia majetkom a bez ručiteľa. Podmienkou pre získanie pôžičky je, že klient musí mať pravidelný príjem (plat, dôchodok, materská, iné príspevky, brigáda, renta, poistné plnenie, dividendy, odmeny a pod.)

Požiadať o pôžičku

Priemerný úrok Ammado produktov

1600  len za 35 € mesačne

2400 € len za 52 € mesačne

3200  len za 59 € mesačne

6000 € len za 129 € mesačne

On-line podpora 24 hodín denne ✔ Peniaze najneskôr nasledujúci deň ✔ Odklad splátky každý rok zadarmo ✔ Vrátenie pôžičky do 30 dní zadarmo ✔ Predčasné splatenie pôžičky zadarmo ✔

 

Aké sú naše nebankové pôžičky? 

Sú rýchle a bez dokladovania príjmu. Nebankové pôžičky online predstavujú výhodu pre klienta vo viacerých faktoroch. Sú dostupnejšie a viac účelové. Čerpať nebankovú pôžičku môžete skutočne na čokoľvek bez toho aby ste museli dokladovať účel či už preukazovaním bločkov alebo výpisom z účtu. Výhodou nebankovej pôžičky je aj fakt, že nie je viazaná k bankovému účtu, za ktorý musíte platiť mesačné poplatky. Pôžička sa nestrháva povinne z účtu (platbou inkaso) a neeviduje sa v bankovom registri. 

Servis nebankovej pôžičky 

Medzi ďalšie výhody nebankových pôžičiek patrí rýchlosť schvaľovacieho procesu, ktorý nie je povinne viazaný na návštevu pobočky. Aj dokladovanie nebankovej pôžičky je jednoduchšie. Keďže nebanková spoločnosť nepozná Vašu finančnú históriu, nevyčíta Vám chyby z minulosti. Všetky tieto faktory majú dopad na dĺžku schvaľovacieho procesu a analýzu Vašej žiadosti. 

Nebanková pôžička vyplatená ihneď 

Po schválení pôžičky je doručenie finančných prostriedkov na bankový účet klienta otázkou len pár hodín. Peniaze sa vo väčšine prípadov posielajú klientom tzv. expresnou platbou a tak sa pripíšu na klientsky účet ešte v deň odoslania. 

Flexibilné splátky 

Splátky nebankovej pôžičky sa klientom nestrhávajú z účtu automaticky. To dáva možnosť klientovi zaplatiť splátku aj z iného príjmu ako zo mzdy. Splátka je nastavená tak aby ju bol klient schopný splácať a v prípade neočakávateľnej komplikácie môže klient požiadať o odklad. Veľkou výhodou je, že sa dá ráta (splátka) uhradiť aj z iného účtu ako z účtu dlžníka poprípade avala.

Požiadať o pôžičku

 

Najčastejšie otázky

Ako požiadať o pôžičku Ammado

O pôžičku Ammado môžete požiadať veľmi jednoduchým spôsobom. Kliknite v menu na PÔŽIČKY OD AMMADO a počkajte na načítanie podstránky. Pod úvodnými informáciami sa nachádza náš online formulár, ktorý je potrebné správne vyplniť.

Postup na vyplnenie formulára:

 1. vyberte z menu, koľko si chcete požičať. Jednoduchým rozbalením možnosti zvoľte sumu, o ktorú máte záujem.
 2. Do políčka meno, zadajte Vaše meno
 3. Do políčka priezvisko, zadajte Vaše priezvisko. (V prípade, že máte priezviská dve, zadajte ich vedľa seba)
 4. Do políčka s názvom rodné číslo, zadajte Vaše rodné číslo a to v numerickom tvare bez lomítka (napr. 8002120001)
 5. Do políčka PSČ zadajte Vaše poštové smerovacie číslo bez medzery (napr. 81101)
 6. V ďalšom kroku vyberte z rolovacieho menu Váš zdroj príjmu. V ponuke sa nachádzajú všetky relevantné ponuky. V prípade ak je Vaším zdrojom príjmu brigáda, renta alebo dividendy, vyberte možnosť „nezamestnaný“
 7. V ďalšom kroku vyberte z ponúkaných možností rolovacieho menu sumu Vášho čistého mesačného príjmu. Pojmom čistý príjem sa rozumie príjem zbavený daňových povinností ako napríklad čistá mzda, (nie hrubý príjem)
 8. Do políčka telefónne číslo zadajte hodnotu Vášho mobilného telefónneho čísla. (Systém akceptuje aj pevnú linku). Číslo zadávajte v numerickom tvare bez +421 a medzier (napr. 0902209717)
 9. V predposlednom kroku zadajte do políčka Vašu e-mailovú adresu. (Upozorňujeme, že jedným z našich komunikačných kanálov je aj elektronická pošta. Preto v záujme doručenia spätnej väzby vypisujte svoju e-mail adresu z obozretnosťou tak aby bola v správnom tvare (napr.  nieco@nieco.sk )
 10. V poslednom kroku musíte súhlasiť so spracovaním Vašich osobných údajov. Označte štvorček kliknutím a dokončite celý proces odkliknutím tlačítka „ODOSLAŤ“

 

Čo považujeme za rýchlu nebankovú pôžičku

Rýchle nebankové pôžičky sú produktom so širokou škálou produktov, ktoré nám umožňujú získať peniaze, ktoré potrebujeme, bez toho, aby sme museli ručiť majetkom. Navyše, vďaka týmto pôžičkám môžeme získať finančné zdroje do jedného dňa alebo dokonca za niekoľko hodín. Záruka týchto produktov je osobná, čo znamená, že v prípade nesplácania ručí klient sám za seba ako fyzická osoba a nesie všetky následky tým spojené.

Medzi nebankové pôžičky sa v súčasnosti radia typy úverov, ktoré sú schválené urýchlene. Prvý a bežný typ je spotrebiteľský úver  v maximálnej čiastke niekoľko tisíc EUR s dobou splatnosti od jedného až do 7 rokov. Takýto typ úveru Vám ponúka aj Ammado Pôžička.
Druhým typom sú tzv. pôžičky pred výplatou. Jedná sa o mikro úvery s krátkou dobou splatnosti neprevyšujúcou 30 – 45 dní. Tento typ pôžičky je však na Slovensku takmer nedostupný a to z dôvodu prísneho zákona o spotrebiteľských úverov. V súčasnosti je na Slovensku dostupný takýto len jeden produkt a to mikro úver od Pôžičkomatu.

Aké sú typy rýchlych pôžičiek

Rýchla pôžička

Jedná sa o spotrebiteľský úver, ktorý je v schvaľovacom procese urýchlený.  Od bežnej pôžičky sa odlišuje tým, že nepodlieha prísnej kontrole celkovej bonity žiadateľa. Neskúma sa podrobne platobná história žiadateľa o rýchlu pôžičku (okrem zákonom povinných náležitostí). Niektoré finančné inštitúcie (najmä banky) požadujú od žiadateľov históriu výpisov z účtu aj 6 mesiacov spätne, resp. si tento údaj verifikujú v bankovom registri. Finančná spoločnosť, ktorá chce ponúkať takýto druh spotrebiteľského úveru by nemala od klientov vyžadovať potvrdenia, na ktoré musí klient vynaložiť úsilie aby ich získal a to predovšetkým:

 

 • Výplatné pásky
 • Výpisy zo mzdovej učtárne
 • Výpisy z registrov
 • Potvrdenie z daňového úradu
 • Potvrdenie zo Sociálnej poisťovni


Všetky tieto potvrdenia  (ak ich finančná spoločnosť potrebuje doručiť fyzicky) zaberajú množstvo času. Klient musí zháňať tieto potvrdenia na vlastné náklady a často krát cestovať desiatky kilometrov od svojho bydliska. V takomto prípade nemôžeme hovoriť o rýchlej pôžičke.


Keď rýchle pôžičky tak bez dokladovania

Áno, správna rýchla pôžička musí klientovi uľahčiť proces dokladovania a oslobodiť ho od nutnosti fyzicky tieto potvrdenia zháňať. Najjednoduchším spôsobom je ponúknuť klientom možnosť poslania potrebných dokumentov elektronickou poštou. Dnes už je vlastníkom mobilného telefónu a e-mailovej schránky praktický každý spotrebiteľ a práve elektronická komunikácia zrýchľuje proces spracovania pôžičky na maximum. Ak klientovi stačí odfotiť prostredníctvom telefónu svoje doklady a následne ich poslať cez e-mail do finančnej spoločnosti, tak celý tento proces „dokladovania“ zaberie len pár minút.

 

Overenie klienta pri rýchlych pôžičkách

Elektronická komunikácia umožňujúca poskytovať rýchle pôžičky postačuje na vypracovanie úverovej zmluvy a hodnotenia dlžníka. Dôležitým faktorom pre finančné subjekty je však fyzické overenie klientovej totožnosti aby sa vylúčil prípadný úverový podvod, (keď niekto zneužije údaje druhej osoby). Tento verifikačný krok sa využíva len pri klientoch, ktorí ešte od finančnej spoločnosti pôžičku nečerpali a sú tak pre spoločnosť noví.


Overenie skutočnej identity klienta prebieha aj pri rýchlej pôžičke buďto prostredníctvom:

 

 • bankového účtu
 • osobnej návštevy klienta na pobočke
 • listovou zásielkou do vlastných rúk
 • doručenie zmluvy o pôžičke prostredníctvom kuriéra.

Rýchlo a bezpečne

To je poslanie Ammado. Vybrať pre Vás správny typ pôžičky, ktorá bude rýchla, vyplatená ihneď bez prieťahov a dostupná online.  V Ammado nepreferujeme spôsob fyzického dokladovania . Uvedomujeme si prioritu slová „rýchla“ a snažíme sa ju skutočne aj dodržať.
 

Aké sú pôžičky bez dokladovania príjmu

Pôžičky bez dokladovania 

sú pre klienta komfortnejší produkt, pretože zbavujú povinnosti návštevy mzdovej učtárni, daňového úradu, sociálnej poisťovni a iných inštitúcií.

S pôžičkami bez dokladovania sa ale na slovenskom trhu stretávame len zriedkavo. Tento typ pôžičky je však veľmi spotrebiteľmi vyhľadávaný, pretože množstvo z nich pracuje na minimálnu mzdu, brigádne, bez papierov alebo na dohodu. Tlak zamestnávateľa na zamestnanca a jeho mzdu zapríčiňuje to, že spotrebiteľ sa dostáva do nepriaznivej situácie keď si potrebuje požičať a musí vydokladovať svoj príjem. V takejto situácii nemá inú východiskovú pozíciu, než obrátiť sa na finančnú spoločnosť poskytujúcu pôžičku bez dokladovania.

Bez dokladovania je to drahšie

Väčšie riziko, ktoré na seba musí prebrať veriteľ pri klientovi, ktorý nedokáže vydokladovať svoj príjem sa prenáša do úrokovej sadzby za poskytnutý spotrebiteľský úver. Pre klienta je tak pôžička bez dokladovania o niečo drahšia ako klasická pôžička, pri ktorej klient svoj príjem zdokladovať dokáže.

Nedokladovanie zákon vylučuje

O to horšou správou pre klienta bez dokladovaného príjmu je, že súčasný zákon o spotrebiteľských úverov prikazuje veriteľom hodnotiť dlžníka podľa jeho skutočných príjmov. Samozrejme existujú riešenia aj v takýchto situáciách a to buď s nížením požadovanej čiastky, ktorú si chcel klient pôvodne požičať alebo doplnením príjmu z inej činnosti.

Bez dokladov to nejde

No predsa existuje určitá forma kompromisu. Ak klient dokáže vydokladovať len istú sumu zo skutočného príjmu, môže si v spolupráci s finančnou inštitúciou navýšiť napríklad dobu splatnosti a tak znížiť splátku aby sa „zmestila“ do zákonom stanovených kritérií.
 

V Ammado sa snažíme klientom vždy vychádzať v ústrety a nájsť taký produkt, ktorý im umožní čerpať pôžičku.  Aj v prípade, že nemôže klient dokladovať príjem.

Aké sú výhody pôžičky cez internet

Pôžičky cez internet

Využitie online služby pôžičky cez internet je rovnako bezpečné ako klasická osobná návšteva finančnej inštitúcie. V súčasnej dobe sa všetky písomné dokumenty uchovávajú aj v elektronickej podobe a tak aj dokumenty vypracované na pobočkách sú skenované a nahrávané na server. Jediný dokument, ktorý musí byť vyhotovený v originály je zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorá v prípade vybavenia pôžičky cez internet je klientovi doručená do vlastných rúk na podpis.

S pôžičkou cez internet šetríte čas aj peniaze

Čas je pri žiadaní o pôžičku veľmi podstatný, pretože takmer každý žiadateľ chce aby mu bola vyplatená čo najrýchlejšie. S pôžičkou cez internet sa spája hlavne výhoda rýchleho spracovania žiadosti o úver. Súčasne je hlavným prínosom pôžičiek cez internet aj úspora finančných prostriedkov a to napríklad za náklady spojené s cestou. Pôžička cez internet sa tak stáva dostupnejšia oproti klasickej pôžičke.

Úver cez internet je šifrovaný

Šifrovanie prostredníctvom ktorého prechádza elektronická žiadosť o pôžičku je prostredníctvom SSL protokolu. V súčasnosti sa jedná o najmodernejší a najbezpečnejší prenos informácií na internete. To, že spoločnosť, ktorá ponúka pôžičky cez internet má platný certifikát spozná zákazník tak, že pri názve stránky je zelený visiaci zámok s označením „zabezpečené“.

Internetová pôžička dostupná nonstop

Otváracie hodiny pri pôžičkách dostupných cez internet neexistujú. Pre klienta je takáto pôžička k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Klient si svoju žiadosť môže podať aj cez víkend a sviatok. Obmedzenia sú nulové a pôžička je dostupná aj v nočných hodinách.

Výhody pôžičiek cez internet:

 • Bezpečnosť na vysokej úrovni
 • Spracovanie žiadosti je rýchlejšie
 • Klient šetrí čas aj peniaze
 • Vyplatenie peňazí môže byť aj obratom
 • Dostupnosť pôžičiek cez internet je neobmedzená
 • Pôžička cez internet šetrí papier a tak prírodu

Ammado pôžička cez internet

Prostredníctvom finančného portálu Ammodo môžete jednoducho získať pôžičku cez internet. Komfort, ktorý Vám Ammado prináša je spojený s bezpečnosťou. V prvom rade nám záleží na tom aby klient svoju pôžičku získal čo najrýchlejšie. Aby sme mohli tento cieľ naplniť, rozhodli sme sa klientom umožniť požiadať o pôžičku prostredníctvom internetového pripojenia. Naša stránka je zabezpečená certifikátom vysokej ochrany a tak si môže každý zákazník požiadať o pôžičku z pohodlia svojho domova a to prostredníctvom PC, tabletu alebo mobilného telefónu.

Požiadajte si aj Vy najmodernejším spôsobom. Požiadajte si jednoducho o pôžičku prostredníctvom internetu.
 

Pôžička Ammado

Naše produkty

Pôžička Kalkulačka

Pôžička kalkulačka Vám umožňuje porovnať si všetky dostupné pôžičkové produkty na Slovensku a vybrať si pre Vás tú najvýhodnejšiu. Tento moderný fenomén výberu produktov fungujúci na priamej voľbe medzi konkurenciou sa dostal aj k nám. Pre spotrebiteľa je to vynikajúca výhoda ako získať...
+

Pôžička online

Pôžička online od Ammado až do 6000 EUR je dostupná takmer pre každého. Nemusíte nikam chodiť, nič kopírovať, vyplňovať komplikované žiadosti ani čakať na výpisy z registrov. Proste žiadne paprierovačky a dokladovačky. Jednoducho so vyberiete sumu, ktorú potrebujete a odošlete žiadosť online. To...
+

Pôžička bez registra

Pôžička bez registra je typ produktu, pri ktorom sa neberie ohľad na bankové a nebankové registre. Klient tak prechádza procesom analýzy tzv. rýchlym jednaním, keď sa neprihliada na výpis registrov aby sa overila jeho platobná disciplína a história už uzavretých úverových zmlúv. Ammado Vám ponúka...
+

Pôžička ihneď

Ihneď schválená, ihneď na účte Vašu žiadosť o pôžičku spracujeme okamžite a bez zbytočných prieťahov. Neskúmame registre a peniaze posielame obratom na účet klienta. Požiadajte si o pôžičku ihneď online a vyriešte si tak s nami Vaše finančné problémi výhodne. Pôžičky až do 6000 EUR a to bez...
+
Ammado Vám prináša okrem svojich finančných produktov a auto poistenia aj kompletné finančné správy. Snažíme sa zvyšovať finančnú a ekonomickú gramotnosť spotrebiteľov aj verných zákazníkov. V našom finančnom magazíne sa venujeme témam, ktoré podľa nášho názoru najviac zaujímajú našich návštevníkov. Prioritou sú pre nás správy a informácie na tému pôžičky, no neignorujeme aj ostatné ekonomické témy. Pôžička ako produkt je na Slovenskom trhu veľmi obľúbený. To však aj prináša zodpovednosť pre finančné spoločnosti aby dokázali pre spotrebiteľa spracovať informácie o svojich produktoch do takej podoby, aby boli jasné, prosté, formulované a pochopiteľné. Pôžičky v sebe prinášajú riziko zadlženia klienta a preto musí byť každý spotrebiteľ informovaný aj o tomto riziku a to v zrozumiteľnom znení.
 
 

Finančný magazín

5 dobrých rád ako rýchlo nenaletieť ponukám rýchlych peňazí

Požičať si peniaze na užitočné veci alebo rozmarnosti nie je dnes problém. Ak ich potrebujeme rýchlo a tlačí nás čas či okolnosti, často sa rozhodujeme pre spôsob požičania si financií, ktorý pred nás stavia čo najmenej prekážok. Našu pozornosť však väčšmi ako tie seriózne ponuky, pútajú tie na...
Celý článok

Aktuálny zoznam bánk pôsobiacich na Slovensku

Na Slovensku v súčasnej dobe pôsobí 27 bankových inštitúcií s platnou licenciou Národnej Banky Slovenska.  Prehľadný zoznam bánk je aktualizovaný a doplnení sídlom bankovej inštitúcie. Identifikačné číslo organizácie Obchodný názov Sídlo Banky Začiatok...
Celý článok

Úverový register: Ako získať odpis z registra?

Skôr ako požiadate banku o hypotéku alebo o úver na bývanie v hodnote desiatok až stovák tisíc EUR, mali by ste vedieť, ako ste na tom z pohľadu bankového registra. Odpis z úverového registra však môžete potrebovať aj na iné účely. Dnes Vám poradíme ako a kde ho získate. Čo všetko je v úverovom...
Celý článok

Ponuky na pôžičky zo zahraničia sú hrozbou

Dnes si predstavíme prvý diel z nášho mini seriálu a podvodných pôžičkách zo zahraničia. Tento fenomén šíriaci sa po sociálnych sieťach a e-mailoch stále rastie a preto je na mieste byť obozretný. Ako takéto ponuky vyzerajú a ako jednoducho ich identifikovať, si preberieme dnes a v nasledujúcich...
Celý článok